Doelstelling

 De stichting DWEZNO (doe wel en zie niet om) stelt zich ten doel om zowel medische, sociale, educatieve en culturele projecten en organisaties te ondersteunen in binnen- en buitenland met als focusland Peru.

Introductie

De stichting is opgericht in 2001 als familie stichting en richtte zich in eerste instantie op kleinschalige medische projecten en gehandicaptenzorg in de derde wereld (medische hulpposten in o.a Tanzania, Peru en Indonesië). Daarnaast werd en wordt ook geld ter beschikking gesteld voor culturele activiteiten. Daarbij valt onder meer te denken aan kleinschalige opera en balletuitvoeringen. De laatste jaren richt DWEZNO zich tevens op vluchtelingen, armoede bestrijding bij kinderen en eenzame ouderen. Hierbij hebben wij een speciale belangstelling voor Peru en andere Zuid-Amerikaanse landen.

Bestuursamenstelling

Drs. C. van der Lugt (voorzitter)
Mr. M. du Manoir-Schutte (secretaris)
Drs. K. van West (penningmeester)
Alle bestuursleden voeren hun werk onbezoldigd uit.

Beleidsplan

Beleidsplan

Jaarverslagen

Dwezno Jaarverslag 2017
Dwezno Jaarverslag 2018
Dwezno jaarverslag 2019
Dwezno jaarverslag 2020

Financiële verslagen

Financieel verslag 2017
Financieel verslag 2018
Financieel verslag 2019

Contactgegevens

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Stichting Dwezno
Kerkstraat 201
1017 GJ Amsterdam
RSIN: 8107.65.792
E-mail: info@dwezno.org